Politika zasebnosti

Pravilnik o zasebnosti 

Uvodne določbe

S tem Pravilnikom o zasebnosti QUANTUM Health holistični center, Milenca Omerzu Pevec s.p., Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana, matična številka 7108761000, davčna številka SI50439693 (v nadaljevanju: “Quantum Health”), ki jo zastopa direktorica Milenca Omerzu Pevec, določa, katere osebne podatke obdeluje v okviru izvajanja svojih storitev in n na kakšen način jh obdeluje. Ta Pravilnik o zasebnosti je objavljen na spletni strani www.quantumhealth.si , in se z njim lahko  seznani vsak obiskovalec spletne strani in uporabnik storitev Quantum Health. Z obiskom spletne strani www.quantumhealth.si, s koriščanjem storitev, ki se jih izvaja v Quantum Health, se Uporabnik storitev oziorma obiskovalec spletne strani  strinja in sprejema pogoje varovanja zasebnosti, ki so opisani v tem Pravilniku o zasebnosti. Če se obiskovalec oz. uporabnik z navedenimi pogoji ne strinja, mu predlagamo, da spletne strani oz. storitev ne uporablja.

Predstavitev Quantum Health Hlistični center

Quantum Health se ukvarja s celostnim pristopom do posameznika in celstno preobrazbo posameznika. Kvantna medicina ponuja edinstven vpogled v posamezne vzorce, ki ga vodijo do boljših zdravstvenih rezultatov na vseh nivojih zdravja. Odkrivanje in dekodiranje vzorca je začetek procesa samozdravljenja - odkrije pot do vsemogočnega vira. Kvantna medicina omogoča raziskovanje celotne osebnosti, vključno z duhom, umom, čustvi in telesom. Deluje s prepoznavanjem in obravnavanjem vzročnih mehanizmov, ki poudarjajo zdravstveno stanje posameznika. Ta pristop predstavlja koreniti odmik od bolj tradicionalnih, konvencionalnih pogledov na naravo zdravega telesa. Posameznik se začne zavedati, da lahko zdraviin upravlja s svojim umom in telesom s svojim pristopom in energijo. Nauči se, kako zmanjšati vpliv zunanjih dejavnikov na nanj. Da pa poteka transformacija lažje in hitrejše, mu Quantum Health v okviru njegove dejavnosti pomaga z različnimi subtilnimi terapijami. Osnovni koncept Kvantne Integrativne medicine kot ustvarjalne, ki temelji na polnem potencialu posameznika in njegovi fazi, je poudarek na primarno usmeritev.

Uporabnik storitev lahko koristi tudi sledeče storitve v estetiki: Laserska Tehnologija – zdravljenje motenj poraščenosti – odstranjevanja dlak, Ultrazvočna Tehnologija za lokalizirano odpravljanje maščobe in hujšanje, Radiofrekvenčna Tehnologija za izboljšanje tonusa in napetosti kože na telesu in obrazu, pomlajevanje obraza, izboljšanja limfatičnega obtoka ter mikrocirkulacije, HIFEM tehnologija, Elektro Mišično Stimulacijska tehnologija za izredno učinkovito in hitro oblikovanje telesa in ohranjanje vitalnosti. Najboljše naravne tehnike in rešitve, prilagojene posamezniku glede na njegovo vitalno-mentalno-zdravstveno stanje, njegovo prepričanje in pričakovanjem, kreiram individualno z upoštevanjem trenutnega zdravstvenega stanja posameznika in njegovih vsakodnevnih obveznosti.

Uporabnik storitev lahko koristi tudi sledeče storitve v kvantno integrativni medicine:  BioFeedback, Aurikuloterapija, Intuitivno prehranjevanje, Kreacija Celostne Preobrazbe, Kvantna Psihologija, Stress Management, Pain Management

Kontaktna oseba družbe Quantum Helath je za varstvo osebnih podatkov je dr. Mlenca Omerzu Pevec Ph.D. Njeni kontaktni podatki so dostopni na spletni strani www.quantumhealth.si. Vprašanja v zvezi s tem Pravilnikom o zasebnosti ali vprašanja v zvezi z obdelavo in varstvom osebnih podatkov lahko posredujete na e-naslov, info@quantumhealth.si.

Pravilniku o zasebnosti

Namen Pravilnika o zasebnosti Quantum Health je seznanitev obiskovalcev spletne strani in uporabnikov storitev, ki so jasno navedene na www.quantumhealth.si , s pogoji obdelave osebnih podatkov in pravicami posameznikov na tem področju.

V Pravilniku o zasebnosti so skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju: “Splošna uredba”), zajete naslednje informacije:

 • kontaktni in drugi podatki o upravljavcu osebnih podatkov, kategorije posameznikov in vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo, pravna podlaga in namen obdelave osebnih podatkov, kategorije uporabnikov osebnih podatkov, obdobje hrambe posameznih vrst osebnih podatkov, pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, veljavnost Pravilnika o zasebnosti.

 Obisk spletne strani:

Kot obiskovalec spletne strani, za vas zbiramo podatke z uporabo piškotkov. Vaši podatki se obdelujejo glede vaše uporabe naše spletne strani. Več informacij o piškotkih je dostopnih na povezavi Piškotki.

 Uporaba storitev ali povpraševanje po storitvah:

V primeru, da se ste uporabnik naših storitev in/ali preko naše spletne strani pošljete povpraševanje po naših storitvah, obdelujemo naslednje osebne podatke, ki jih pridobimo neposredno od vas:

 • pri uporabi naročanja za terapijo:
  • ime in priimek
  • naslov bivališča, ki ga navedete sami
  • kontaktni e-poštni naslov
  • kontaktni telefon
  • rojstni datum in letnica rojstva
  • morebitni drugi podatki, potrebni za izdajo ponudbe oz. izvedbo naročila glede na vaše povpraševanje.
 • pri obveščanju glede akcij, novosti:
  • kontaktni telefon
  • morebitni drugi podatki, potrebni za izdajo zahtevane ponudbe

Sporočila:

Posredovane podake pridobljene neposredno od vas, ki nam jih posredujete samodejno, poslanim preko elektronske pošte ali preko telefonskega klica al isms-a, obdelujemo.

Obdelava na podlagi pogodbe:

Na podlagi izvajanja pogodbe obdelujemo vaše osebne podatke za naslednje namene:

 • identifikacija posameznika, obdelava povpraševanja, priprava ponudbe, sklenitev pogodbe,
 • izvedba oz. zagotovitev naročenih storitev,
 • obveščanje o morebitnih spremembah, dodatnih podrobnostih in navodilih za uporabo storitev,
 • obračunavanje storitev ter
 • za druge namene, potrebne za sklenitev ali izvajanje pogodbenega razmerja med nami in posameznikom.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa:

Na podlagi zakonitega interesa obdelujemo vaše osebne podatke za naslednje namene: odkrivanje in preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe storitev, zagotavljanje stabilnega in varnega delovanja našega sistema in storitev, izvajanje ukrepov informacijske varnosti, izpolnjevanje zahtev v zvezi s kakovostjo storitev, odkrivanje tehničnih okvar sistemov in storitev, analiza uporabe naše spletne strani, izboljšava naše spletne strani, zagotavljanje relevantnih informacij v zvezi s poslanim sporočilom oz. poizvedbo.

Pri izdelavi presoje svojih zakonitih interesov upoštevamo zlasti: namen obdelave osebnih podatkov, nujnost obdelave osebnih podatkov za dosego njenega namena, vpliv obdelave na interese posameznikov ter njihove pravice in svoboščine.

Obdelava na podlagi privolitve za obdelavo osebnih podatkov:

Obdelava osebnih podatkov se lahko izvaja tudi v skladu z vašo privolitvijo in se lahko nanaša na obveščanju o ugodnostih, akcijah, ponudbah, različnih drugih informacijah v korist posameznika, ki jih ponujamo ali jih bomo ponujali v prihodnosti. Namen to vrstnega obveščanja je izboljšanje naših storitev, da storitve čim bolj približamo vaši individualni potrebi in željam ter s tem izboljšamo kvaliteto predvsem za vas. Obveščanje se izvaja preko vseh sistemov, ki ste jih sami izbrali v privolitvi. Privolitev lahko prekličete kadarkoli na način opredeljen v Pravilniku o zasebnosti. Privolitev lahko kadar koli prekličete oz. spremenite na enak način, kot ste jo dali ali na način, kot ga opredeljuje Pravilnik o zasebnosti. Osebni podatki, za katere je dana vaša privolitev, se v odsotnosti preklica obdelujejo do dve leti po prenehanju vašega poslovnega razmerja z nami.

Osebne podatke, opredeljene v tem Pravilniku o zasebnosti, lahko obdelujemo tudi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, in sicer v sodnih, upravnih ali izvensodnih postopkih. Zakonita podlaga za to obdelavo so naši zakoniti interesi, in sicer varstvo in zaščita naših pravic, vaših pravic in pravic tretjih.

Osebne podatke, opredeljene v tem Pravilniku o zasebnosti, lahko obdelujemo tudi za namen upravljanja s tveganji ali pridobitve strokovnega mnenja. Zakonita podlaga za to obdelavo so naši zakoniti interesi, in sicer varstvo našega poslovanja pred tveganji.

Poleg namenov obdelave, ki so izrecno določeni v tem poglavju, lahko vaše osebne podatke obdelujemo tudi, kadar je to potrebno zaradi izpolnitve naše pravne obveznosti.

Kategorije uporabnikov osebnih podatkov

Po potrebi bomo za izvajanje določenih del, ki prispevajo k našim storitvam, pooblastili druga podjetja in posameznike. V takem primeru lahko posredujemo osebne podatke tudi takšnim skrbno izbranim pogodbenim obdelovalcem, ki bodo z nami sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oz. vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument (v nadaljevanju: “Pogodba o obdelavi”). Pogodbenim obdelovalcem bomo tovrstne osebne podatke posredovali oz. naredili dostopne samo v obsegu, ki ga zahteva določen namen. Teh osebnih podatkov pogodbeni obdelovalec ne sme uporabljati v nobene druge namene, pri čemer izpolnjuje najmanj vse standarde obdelave osebnih podatkov, ki jih predvideva veljavna zakonodaja. Pogodbeni obdelovalci so v razmerju do nas pogodbeno zavezani k spoštovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Na podlagi obrazložene zahteve lahko posredujemo osebne podatke tudi pristojnim državnim organom (npr. sodiščem, organom pregona in drugim državnim organom, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge države članice EU), ki imajo za to zakonsko podlago.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Obdobje hrambe osebnih podatkov je določeno glede na kategorijo posameznih osebnih podatkov. Osebne podatke hranimo največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani oz. do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe.

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oz. najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

Druge podatke, ki smo jih pridobili na podlagi vaše privolitve, hranimo za čas trajanja terapij in še 2 leti po prenehanju.  V primeru, da zakon zahteva daljši čas hrambe, se podatki hranijo po zakonskem roku. Ko tar ok poteče, se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezno vrsto osebnih podatkov ne določa drugače.

Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Uresničevanje vaših pravic v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov vam zagotavljamo brez nepotrebnega odlašanja. O vaši zahtevi bomo odločili v enem mesecu po prejemu vaše zahteve. V primeru kompleksnosti in večjega števila zahtev lahko rok podaljšamo za največ dva dodatna meseca. Če podaljšamo rok, vas o vsakem takem podaljšanju obvestimo v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo. V primeru zahteve izločitve vaših osebnih podatkov, imamo pravico preveriti vašo identiteto, pri tem pa bomo uporabili razumne ukrepe.

Imate pravico do seznanitve, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in če se, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: za kaj se podatki uporabljajo, kateri osebni podatki se uporabljajo, uporabniki ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov

Če zahtevate popravek podatkov, netočne osebne podatke takoj popravimo, vendar je potrebno predložiti dopolnilno izjavo, na kateri so navedeni spremenjeni podatki.

Imate pravico zahtevati izbris vaših podatkov in sicer v primerih: kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, kadar prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga, kadar ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, kadar so bili osebni podatki obdelani nezakonito,kadar je osebne podatke potrebno izbrisati v skaldu z Zakonom, torej, če Zaon narekuje izbris za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom.

Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov, lahko pošljete na info@quantumhealth.si. V primeru, da o vaši zahtevi ne odločimo v zakonskem roku ali vašo zahtevo zavrnemo imate možnost vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Prav tako imate pravico, da vložite pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Če ste uveljavljali pravico do dostopa do osebnih podatkov in po prejeti odločitvi menite, da osebni podatki, ki ste jih prejeli, niso osebni podatki, ki ste jih zahtevali, ali da niste prejeli vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vložite obrazloženo pritožbo pri nas v roku 15 dni. O vaši pritožbi moramo odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

Končne določbe

Za vse, kar ni urejeno s tem Pravilnikom o zasebnosti, se uporablja veljavna zakonodaja.

Pridržujemo si pravico do spremembe tega Pravilnika o zasebnosti. V tem primeru boste seznanjeni na spletni strani www.quantumhealth.si najmanj 30 dni pred pričetkom njegove veljavnosti.

Veljavnost Pravilnika o zasebnosti

Ta Pravilnik o zasebnosti je objavljen na spletni strani www.quantumhealth.si z začetkom veljavnosti 21.02.2022

Quantum Health Holistični center Dr. Milenca Omerzu Pevec Ph.D

Copyright © 2017 Quantum Health. Vse pravice pridržane. To spletno mesto, vključno z vsemi gradivi, je avtorsko zaščiteno z zakoni o avtorskih pravicah. Vsako kopiranje ali prilagajanje podatkov je prepovedano.

Kontakt

Quantum Health
Cesta na Brdo 85

t: 070 160 288
e: info@quantumhealth.si

crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram